Dret immobiliari i urbanístic

VOCACIÓ INTERDISCIPLINAR

Assessoria immobiliària i urbanística

La nostra experiència como a representants de promotores, entitats financeres, empreses immobiliaries i particulars té vocació interdisciplinar i oferim un servei integral d’investigació i d’assessorament sobre titularitats, així com els aspectes jurídics, urbanístics i fiscals en tot tipus d’operacions immobiliàries.

Els nostres serveis

Assistència jurídica i contractació en tot tipus d'immobles, ja siguin donacions, compravendes o qualsevol altre tipus de negoci jurídic relacionat amb béns immobles. Oferim l’assessorament i l'assistència en la fase prèvia a la celebració al contracte, així com en les fases ulteriors en relació a l'immoble a adquirir o a transmetre o respecte qualsevol altre tipus d'operació immobiliària.

Dret de la construcció. Defensa i assessorament tant en reclamacions extrajudicials com judicials per defectes constructius.

Llicències i contractes urbanístics. Oferim un servei d'assessorament i d’assistència durant tota la tramitació de les llicències o d’altres permisos o comunicacions administratives, incloent els pisos turístics.

Assessorament i assistència per a la celebració de contractes d'arrendament.

Negociació amb les Administracions i procediments relacionats amb aspectes urbanístics. Defensa i assessorament en els casos de reparcel·lacions, expropiacions i afectacions per la Llei de Costes. Defensa i assessorament en els casos de procediments sancionadors per incompliment de la legalitat urbanística.

Comptem amb especialistes en l'àrea amb més de 25 anys d'experiència

Els nostres clients inclouen particulars i empreses nacionals i internacionals del sector immobiliari, que troben en Xavier Pareja Advocats el despatx d'advocats en dret immobiliari i urbanístic amb el millor suport jurídic.