Litigació i arbitratge internacionals

OFERIM ALTERNATIVES A POSSIBLES CONTROVÈRSIES

Ens enfoquem en l'assessorament previ

El nostre objectiu principal és prevenir als nostres clients de qualsevol tipus de procediment o contingència i, a aquest efecte, els suggerim que amb caràcter previ a la celebració d'un contracte, a la realització d'una operació o en els moments en els quals es prevegi que podria produir-se una controvèrsia, acudeixin a nosaltres per a assessorar-los sobre les diferents possibilitats. D'aquesta manera, en els casos en els quals el risc de conflicte o que la generació d'un perjudici sigui predictible, puguem oferir alternatives per a minimitzar-lo o evitar-lo i salvaguardar al màxim els interessos dels nostres clients.

GARANTIM RESPOSTES RÀPIDES I EFICACES DAVANT CONTROVÈRSIES

Representació i defensa davant els Tribunals i fòrums arbitrals

A vegades les controvèrsies són inevitables o impredictibles, requerint-se amb freqüència una resposta ràpida i eficaç. En aquest sentit sempre tractem d'oferir com a alternativa a la via judicial, una resolució extrajudicial de la disputa, a fi de reduir els costos i temps de la fase de reclamació. No obstant això, quan la via judicial ja ve donada o la resolució amistosa del conflicte no és possible, oferim un servei de representació i defensa davant els Tribunals i els fòrums arbitrals competents, inclosos els situats a l'estranger.

Àmplia experiència en litigació i arbitratge nacional i internacional

En aquest aspecte posseïm una àmplia experiència en procediments arbitrals i de les jurisdiccions civil i mercantil, respecte de qualsevol tipus de procediment i instància. A més, representem a empreses i a particulars davant la jurisdicció penal, especialment en matèries penals econòmiques relacionades amb les nostres altres àrees de pràctica (àrees civil, mercantil, d'insolvència).