Insolvència i reestructuracions

OBTÈN LA MÀXIMA TRANQUIL·LITAT

El millor acompanyament jurídic en processos d'insolvència i de reestructuració

El nostre despatx ofereix assessorament a totes les parts implicades en els processos d'insolvència, donant cobertura a les diferents situacions que se’n poguessin derivar; entre d’altres, procediments de reestructuració de grup, refinançaments de deute, defensa dels drets de creditors, l’assessorament sobre la responsabilitat dels consellers i, en general, l’assessorament en matèria de procediments concursals.

Els nostres serveis

La nostra actuació en aquest camp comprèn des del nomenament com a administradors concursals fins a la representació lletrada del concursat, oferint tota una sèrie de serveis que inclouen els diferents aspectes pre-concursals i concursals en el seu vessant jurídic:

01. Processos de refinançament o de reestructuració de deute

Oferim un assessorament que permeti evitar la fase concursal i d'aquesta manera preservar la continuïtat de l’empresa que passi per dificultats financeres, que no suposin una insolvència imminent abocada al concurs.

02. Assessorament en la fase pre-concursal i concursal

Assessorament jurídic, financer, comptable i de gestió. Presentació i preparació de demandes de concurs. Serveis de sol·licitud de mediació concursal davant l'òrgan competent i gestió i negociació de la proposta d'acord extrajudicial de pagaments.

03. Administració concursal

Gestió de tot el procediment concursal tant en el context de continuïtat i reestructuració, com en el context de liquidació. Prestem serveis jurídics a altres Administradors concursals destinats a liquidar i alienar els béns de la massa activa del concurs.

04. Defensa dels drets dels creditors

Preparació del conveni amb creditors. Impugnació i reconeixement de crèdits. Representació en les peces de qualificació concursal i de les accions destinades a reclamar la responsabilitat dels administradors.

05. Assessorament en l'adquisició d'unitats productives

Assessorament legal, comptable i fiscal per a interessats en aquestes operacions i seguiment fins a la seva completa execució.

06. Dret concursal internaciona

Reconeixement i execució de resolucions judicials dictades en processos concursals estrangers i execució de crèdits i garanties estrangeres en procediments concursals espanyols.

Projecció europea

La nostra experiència

Posseïm una àmplia experiència acreditada en el marc del dret concursal comparat. El despatx representa a nombrosos administradors concursals estrangers, principalment de l'àmbit europeu, amb interessos varis al país. En aquesta tipologia de treball predominen la llengua alemanya i anglesa, encara que l’Amèrica central té un paper cada vegada més preeminent en aquesta classe d'assumptes.

Igualment, el despatx representa a nombrosos creditors estrangers en procediments concursals en tot el territori espanyol i disposa d'una experiència contrastada.

El nostre equip

Connexions internacionals

Diversos dels nostres professionals són membres de INSOL (Associació europea de dret concursal), així com de AEDIN (Associació Espanyola de Dret d'Insolvència) i de l'Associació Concursal Balear. Assistim des de fa més d'una dècada a tots els congressos de VID (Verband Insolvenzverwalter Deutschlands, l'associació concursal alemanya), i més recentment també als de l'associació britànica R3 (Association of Business Recovery Professionals).

Xavier Pareja Advocats també és membre fundador de GRIP (Group of Restructuring and Insolvency Professionals), una plataforma de professionals del món de la Insolvència que agrupa experts de cada jurisdicció europea.