Conferència sobre insolvència i esquemes Ponzi al Congrés Insol Europe

En el marc del Congrés de Insol Europe celebrat a Amsterdam del 12 al 14 d’octubre 2023 sobre qüestions de dret concursal, en Xavier Pareja, juntament amb els col·legues Patrik Kalman (Tragardh,Suècia), Antonia Mottironi (Ardenter, Suïssa), Louise Brittain (Azets, UK) i Daniel A. Lowenthal  (PBWT, EEUU), varen dur a terme una conferència sobre insolvència i esquemes Ponzi.

Congrés de Insol Europe